Modul 2 - Kvikkbilde

En Kvikkbilde-aktivitet tar gjerne 20-25 min.

Forarbeid

Individuelt arbeid

 • Les artikkelen Kvikkbilder i arbeid med tallforståelse og marker deler som du finner spesielt viktige, relevante eller interessante. Tenk spesielt gjennom følgende spørsmål:
  • Hvilke aspekter ved tallforståelse mener du er spesielt viktige å arbeide med i undervisningen?
 • Forrige gang så dere på filmen ”Kvikkbilde 2 · 4 + 3 · 4". Se nå på noen av de andre filmene og diskusjonspørsmål knyttet til aktiviteten Kvikkbilder.

Gruppearbeid

 • Diskuter spørsmålene knyttet til artikkelen og momenter dere har markert under lesingen.
 • Hvilke aspekter ved tallforståelse kan passer til å bli fremhevet gjennom aktiviteten Kvikkbilder?

Planlegging og øving

Dere skal sammen planlegge en ny Kvikkbilde-aktivitet som kan passe for den elevgruppa dere har tenkt å prøve ut aktiviteten med. Velg et annet faglig mål, for eksempel distributiv egenskap ved multiplikasjon, og finn et bilde som passer til denne egenskapen ved multiplikasjon. Tenk på erfaringene fra forrige gang og velg gjerne et bilde som gir dere mulighet til å utforske noen andre sider ved aktiviteten.

Gruppearbeid

 • Ta utgangspunkt i Planleggingsmal for Kvikkbilder. Tenk gjennom momentene som blir nevnt og lag et felle undervisningsnotat for kvikkbildet dere velger. Tenk spesielt gjennom:
  • hvilke aspekter ved tallforståelse skal fremheves i den planlagte aktiviteten
  • hva som kan være utfordrende for elevene i overgangene mellom de ulike representasjonene dere har tenkt å bruke
  • hvordan dere kan lede diskusjonen slik at de ulike representasjonene kobles tett sammen
 • Velg til slutt hvem av dere som skal prøve ut aktiviteten. Det kan være en fordel at dere prøver å gjennomføre aktiviteten i par. Andre lærere bør observere og ta notater underveis.

Øving

En eller to lærere gjennomfører aktiviteten med kollegene som «elever». Bruk «time-out» underveis i øvingen. Legg spesiell vekt på hvordan dere vil

 • representere elevenes innspill i bildet
 • skrive elevenes innspill som regnestykker ut fra måten elevene uttrykker seg på
 • få elevene til å lytte til hverandre og gi respons på medelevenes innspill
 • det faglige målet for timen – distributiv lov – skal fremheves i oppsummeringen

 

Avtal gjerne bruk av ”time-out” underveis i øvingen og utprøvingen. Hver av lærerne som er til stede kan gi tegn til de andre lærerne for å ta en kort diskusjon. Det kan f.eks. være et spørsmål som er interessant å stille der og da eller hvordan noe skal noteres.

Husk at dette er en aktivitet dere planlegger sammen. Den er felles, dere ønsker å prøve den ut sammen, og målet er å lære av både planlegging og utprøving. Ingen undervisnings-time er helt perfekt. Målet med arbeidet er å lære og å utvikle seg videre som matematikklærer.

 

Utprøving

En Kvikkbilde-aktivitet tar gjerne 20-25 min.

Hvis dere har anledning til å være flere sammen når dere prøver ut aktiviteten med elevene:

 • En eller to av lærerne gjennomfører
 • Andre lærere observerer, tar notater og bidrar underveis hvis ”time-out” er blitt avtalt på forhånd.
 • Sørg for å ta et bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Hvis dere gjennomfører alene sammen med egne elever:

 • Bruk gjerne mobil og ta lydopptak under gjennomføringen.
 • Noter raskt etter gjennomføringen hva du synes var utfordrende.

Sørg for å ta bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Refleksjon og analyse

Gruppearbeid

Diskusjon om utprøvingen med utgangspunkt i det som var planlagt. Se spesielt på:

 • I hvilken grad passet bildet dere valgte til de faglige målene dere hadde?
  Ville andre bilder passet bedre?
 • I hvilken grad klarte dere å lede diskusjonen mot det faglige målet samtidig som dere spilte videre på elevers innspill?
  Hvilke samtaletrekk brukte dere?
  Hva kunne dere gjort annerledes?
 • Hvilke representasjoner ble brukt i aktiviteten og hvordan ble de koblet?
  Hva kunne dere gjort annerledes?
 • Hvilke muligheter for elevers læring ser dere i aktiviteten Kvikkbilde, jf. artikkelen Aspekter ved tallforståelse?
 • Hvilke erfaringer knyttet til matematikkundervisning og -læring generelt vil dere ta med dere videre?