Modul 3 - Telle i kor

Forarbeid

En Telle i kor aktivitet tar gjerne 20-25 min.

Individuelt arbeid

 • Les artikkelen Barns strategier i arbeid med tall og marker deler som du finner spesielt viktige, relevante eller interessante.
 • Velg fem elever i din klasse og observer strategier de bruker i arbeid med tall og regneoperasjoner. Sammenlikn med strategiene som beskrives i artikkelen.
 • Se filmen «Telle i kor med 120 fra 120» og les diskusjonsspørsmål til filmen.

Gruppearbeid

 • Ta utgangspunkt i momenter fra artikkelen dere har markert under lesing og diskuter dem i lys av observasjoner dere har gjort i egen klasse.
 • Finner dere sammenhenger mellom det som står i artikkelen og prinsipper og praksiser for ambisiøs matematikkundervisning?

 

Planlegging og øving

Før man får god erfaring med å gjennomføre denne type aktivitet er det lurt å velge en forholdsvis enkel telling, for eksempel telle med 3 fra 3, med 6 fra 6 eller tilsvarende.

Gruppearbeid

Ta utgangspunkt i Planleggingsmal for Telle i kor. Malen inneholder en rekke momenter å tenke gjennom og en mal for undervisningsnotat med plass til viktige punkter som støtte under gjennomføringen av aktiviteten.

 • Diskuter dere fram til enighet om de ulike momentene som skisseres i planleggingsmalen og lag et felles undervisningsnotat. Tenk spesielt på:
  • Hva skal være det faglige målet for tellingen?
  • Hvilket tall skal vi starte på?
  • Hvilke steg skal vi bruke i tellingen?
  • Hvordan skal vi skrive tallene?
   Bestem dere for antall rader og kolonner.
  • Hvor skal vi stoppe for diskusjon?
 • Velg til slutt hvem av dere som skal prøve ut aktiviteten. Det kan være en fordel at dere prøver å gjennomføre aktiviteten i par. De øvrige lærere bør observere og ta notater underveis.

Øving

En eller to lærere gjennomfører aktiviteten med kollegene som «elever». Bruk «time-out» underveis i øvingen. Legg spesiell vekt på hvordan dere vil

 • introdusere aktiviteten for elevene
 • skrive elevenes innspill slik at de samsvarer med måten de blir uttrykt på

Avtal gjerne bruk av ”time-out” underveis i undervisningen Hver av lærerne som er til stede kan gi tegn til de andre lærerne for å ta en kort diskusjon. Det kan f.eks. være et spørsmål som er interessant å stille der og da eller hvordan noe skal noteres.

Husk at dette er en aktivitet dere planlegger sammen. Den er felles, dere ønsker å prøve den ut sammen, og målet er å lære av både planlegging og utprøving. Ingen undervisnings-time er helt perfekt. Målet med arbeidet er å lære og å utvikle seg videre som matematikklærer.

 

Utprøving

En Telle i kor aktivitet tar gjerne 20-25 min.

Hvis dere har anledning til å være flere sammen når dere prøver ut aktiviteten med elevene:

 • En eller to av lærerne gjennomfører
 • Andre lærere observerer, tar notater og bidrar underveis hvis ”time-out” er blitt avtalt på forhånd.
 • Sørg for å ta et bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Hvis dere gjennomfører alene sammen med egne elever:

 • Bruk gjerne mobil og ta lydopptak under gjennomføringen.
 • Noter raskt etter gjennomføringen hva du synes var utfordrende.
 • Sørg for å ta bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Refleksjon og analyse

Gruppearbeid

Diskusjon om utprøvingen med utgangspunkt i det som var planlagt:

 • Ble timen slik dere hadde tenkt under planleggingen?
  Hva bestod eventuelle avvik i? Hva førte til avviket?
 • Klarte dere å lede diskusjonen mot det faglige målet samtidig som dere spilte videre på elevers innspill?
 • Hva var utfordrende for dere?
 • Hva var utfordrende for elevene?
 • Hva var overraskende?
 • Hvilke strategier brukte elevene? (jf. artikkelen om barns strategier)
 • Hvilke muligheter for læring fikk elevene i arbeidet med denne aktiviteten?
  I hvilken grad er det i samsvar med det dere har planlagt?
 • Hvilke erfaringer vil dere ta med dere til neste gang dere skal jobbe med Telle i kor?