Modul 4 - Telle i kor

En Telle i kor aktivitet tar gjerne 20-25 min.

Forarbeid

Individuelt arbeid

Gruppearbeid

 • Drøft momenter dere har markert mens dere leste artikkelen Telle i kor.
 • Finner dere sammenhenger mellom det som står i artikkelen og prinsipper og praksiser for ambisiøs matematikkundervisning?

Planlegging og øving

Gruppearbeid

Dere skal sammen planlegge en ny Telle i kor-aktivitet som kan passe for den elevgruppa dere har tenkt å prøve ut aktiviteten med. Tenk på erfaringene fra forrige gang og velg gjerne en telling som gir dere mulighet til å utforske noen andre sider ved aktiviteten.

 • Ta utgangspunkt i Planleggingsmal for Telle i kor og lag et felles undervisningsnotat. Tenk spesielt gjennom:
  • hvordan dere kan bruke de ulike samtaletrekkene for å fremme elevenes resonnering  
  • hvordan dere skal få elevene til å bidra i samtalen og være delaktige i å vurdere resonnementene medelever kommer med
  • hvilke samtaletrekk som kan være passende i de ulike delene av aktiviteten, ut fra hva dere ønsker å oppnå

Velg hvem av dere som skal prøve ut aktiviteten. Det kan være en fordel at dere prøver å gjennomføre aktiviteten i par. Andre lærere bør observere og ta notater underveis.

Øving

En eller to lærere gjennomfører aktiviteten med kollegene som «elever». Bruk «time-out» underveis i øvingen. Legg spesiell vekt på hvordan dere vil

 • introdusere aktiviteten for elevene
 • skrive elevenes innspill slik at de samsvarer med måten de blir uttrykt på
 • få elevene til å lytte til hverandre og gi respons på medelevenes innspill

Husk at dere står sammen om planlegging, øving og utprøving. Alle deltar på like fot med innspill til planlegging og gjennom «time-out» under øving og utprøving.

 

Utprøving

Hvis dere har anledning til å være flere sammen når dere prøver ut aktiviteten med elevene:

 • En eller to av lærerne gjennomfører
 • Andre lærere observerer, tar notater og bidrar underveis hvis ”time-out” er blitt avtalt på forhånd.
 • Sørg for å ta et bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Hvis dere gjennomfører alene sammen med egne elever:

 • Bruk gjerne mobil og ta lydopptak under gjennomføringen.
 • Noter raskt etter gjennomføringen hva du synes var utfordrende.
 • Sørg for å ta bilde av det som står på tavla etter at aktiviteten er gjennomført.

Refleksjon og analyse

Diskusjon om utprøvingen med utgangspunkt i det som var planlagt. Se spesielt på:

 • I hvilken grad klarte dere å lede diskusjonen mot det faglige målet samtidig som dere spilte videre på elevers innspill?
  Hva kunne dere gjøre annerledes?
 • Brukte dere de planlagte samtaletrekkene slik det var planlagt?
  I hvilken grad fungerte samtaletrekkene etter hensikten?
  Hva kunne dere gjøre annerledes?
 • Hva var utfordrende for dere?
 • Hva var utfordrende for elevene?
 • Hvilke muligheter for elevers læring ser dere i aktiviteten Telle i kor?
 • Hvilke erfaringer knyttet til matematikkundervisning og -læring generelt vil dere ta med dere videre?