Telle i kor

Telle i kor er en aktivitet hvor klassen teller sammen ved å legge til eller trekke fra et bestemt tall mens læreren skriver opp det de teller i en bestemt konfigurasjon av rader og kolonner på tavlen. Læreren stopper tellingen ved strategiske punkter slik at elevene kan diskutere mønster som kommer fram, komme med antakelser ved å bruke mønstrene og forklare hvorfor mønstrene trer fram.

Filmen viser hvordan Olaug L. Svingen introduserer denne aktiviteten for en klasse som skal ha denne type aktivitet for første gang. Aktiviteten er å telle med 120 fra 120.

MÅL

Det generelle målet med en Telle i kor aktivitet er å søke etter mønstre og sammenhenger og gi grunner for at mønstrene oppstår. Videre skal elevene utnytte mønstrene til å forutsi hvilke tall som vil komme i en rute og lage nye mønstre ved å utnytte mønstre en allerede har funnet. Utfordre elevene på å resonnere og kommunisere.

 

Telle med 4 fra 4

I denne aktiviteten er tallene konfigurert i kolonner med fem ruter i hver kolonne og tallene skrives kolonne for kolonne. Det generelle målet med aktiviteten er å søke etter mønster og sammenhenger, beskrive dem og begrunne hvorfor de oppstår. Spesielt kan man se på egenskaper ved tallet 4 og egenskaper ved partall.

 

 

Telle med 120 fra 120

Filmen over viser elever på femte trinn som får denne aktiviteten for første gang. Telling med 120 gir mulighet for å finne en rekke forskjellige mønstre, og det kan være en fin første Telle i kor aktivitet for elevene. 
Aktiviteten kan utnyttes ut over det som vises i filmen. 

I denne aktiviteten er tallene konfigurert i kolonner med fem ruter i hver kolonne og tallene skrives kolonne for kolonne. Utprøvingen har foregått på både 5., 6. og 7. trinn der elevene har møtt denne type aktivitet for første gang. Erfaringen fra utprøvingen viser at denne aktiviteten passer best for elever på 6. og 7. trinn. Det er laget en film der aktiviteten brukes på 5. trinn og en transkripsjon av gjennomføring på 7. trinn. Planleggingsdokumentet inneholder opplegg for to økter.

 

Telle med 0,3 fra 0,3

 

Tallene er her konfigurert i rader med ti ruter i hver rad og tallene skrives rad for rad. Det spesielle målet med denne aktiviteten er å beskrive sammenhengen mellom multiplikasjon og gjentatt addisjon, se sammenhengen mellom 0,3-gangen og 3-gangen og sammenhenger knyttet til posisjonssystemet, 10 tideler = 1 hel, og overgangen mellom tideler og og enere.

Filmen over viser ei gruppe elever på 7. trinn starter på 0,3 og teller med 0,3 om gangen. 
Læreren benytter muligheten til å diskutere posisjonssystemet.

Telle med 19 fra 19

Tallene er konfigurert i kolonner med fem tall i hver kolonne. 
Det spesielle målet med aktiviteten er å se hvordan sifrene på 
ener- tier- og hundrerplassen øker/minker og diskutere hvorfor det skjer.

Telle med 15 fra 4

Tallene er konfigurert i kolonner med seks tall i hver kolonne. Denne konfigurasjonen gir flere mønster som er enkle å utnytte når en skal forutse hvilke tall som kommer i ruter lenger ute i systemet. Det spesielle målet med aktiviteten er å undersøke egenskaper ved tallene og se hvordan sifrene i de ulike posisjonene endrer seg.