Oppgavestrenger

Oppgavestrenger består av regnestykker som er satt opp i en bestemt rekkefølge og som er utviklet for å rette samtalen mot spesifikke strategier eller egenskaper ved operasjoner. Elevene løser problemet, deretter deler og forsvarer de løsningene og strategiene sine.

Filmen viser hvordan Olaug Lona Svingen introduserer aktiviteten for en klasse som prøver denne typen aktivitet for første gang. Arbeidet med denne oppgavestrengen ser du i filmen 12 · 149. 

MÅL

En oppgavestreng er en sekvens med 4-6 relaterte regnestykker som er designet for å engasjere elever i en diskusjon om en gitt strategi i arbeid med en regneoperasjon. Aktiviteten kan også brukes i diskusjon om en egenskap ved regneoperasjonen eller når det er hensiktsmessig å velge en spesiell strategi.

Les mer om oppgavestrenger i artikkel skrevet av Anita Valenta.

Bruk av "snille tall"

Avrunding og den distributive lov er sentrale strategier i multiplikasjon. 
I denne filmen ser vi hvordan elevene blir utfordret på å utnytte disse strategiene i hoderegning - 
og å begrunne at strategiene virker.

Etter at filmen er ferdig presenterer læreren regnestykket 99 · 11 på tavla og spør elevene om noen har lyst til å prøve på det. De trenger ikke ha svaret. Læreren er først og fremst ute etter hvordan elevene tenker. 

Halvering og dobling

I denne undervisningssekvensen leder læreren elevene til å reflektere over 
halvering og dobling som strategi. 
Strategien diskuteres ut fra en oppgavestreng som kan være egnet for formålet. 
Regnefortellinger og tegninger brukes til å diskutere hva som skjer når en bruker denne strategien 
og hvorfor den er gyldig.

Oppgavestreng 198 + 7

Hensikten med aktiviteten er at elevene skal utvikle hensiktsmessige strategier i arbeid med addisjon. I denne oppgavestrengen legges det vekt på bruk av vennlige tall. Oppdeling av tallene i en sum kan gjøres på mange måter, men det er et mål å finne tall som er enkle å regne med og så foreta en oppdeling ut fra det. Begrunnelse for at denne strategien er gyldig står sentralt i aktiviteten.