Kvikkbilder

Kvikkbilder er designet for å engasjere elever i å visualisere tall og forme mentale representasjoner av en mengde som vanligvis er presentert gjennom en samling prikker. Elevene forklarer hvordan de organiserte mengden for å telle det totale antallet prikker i bildet.

MÅL

Det generelle målet med en kvikkbildeaktiviteten vil være å sammenlikne og diskutere ulike måter å se at antall på. Elevene kan bli utfordret på å resonnere omkring tallenes struktur og egenskaper ved ulike regneoperasjoner, for eksempel kommutativ, assosiativ og distributiv egenskap. Ulike representasjoner av mengder og sammenhengen mellom representasjonene står sentralt i denne aktiviteten.

Last ned mal som inneholder en rekke momenter du bør tenke gjennom når du skal planlegge en kvikkbildeaktivitet

Les mer om kvikkbilder i artikkelen Kvikkbilder i arbeid med tallforståelse.

 

Kvikkbilde 8 · 6 

Klassen får et bilde med 8 · 6 prikker. De seks prikkene er organisert slik at de kan sees på forskjellige måter. To av måtene leder fram til den distributive lov. I filmen ser vi hvordan læreren arbeider for å få fram disse to måtene og løfter dem fram i oppsummeringen. Transkripsjon og diskusjonsspørsmål til filmen.

Kvikkbildet er laget med tanke på å fremheve assosiativ og distributiv egenskap ved multiplikasjon. Bildet er knyttet til 6 prikker i 8 grupper. De åtte gruppene er like, men prikkene danner et mønster som kan sees på ulike måter.

 

Kvikkbilde 4 · 3 · 2

I undervisningsøkten på filmen over arbeider klassen først med kvikkbildet 4 · 3 · 2. Deretter får elevene i oppgave å lage bilder som viser 16, og så viser læreren bilde av ei sjokoladeeske med 48 sjokoladebiter ordnet i fire områder med 3 · 4 biter. Til slutt styrer læreren en oppsummering av timen.  Filmen viser arbeidet med kvikkbildet 4 · 3 · 2 og oppsummeringen.

Prikkbildeene som består av 24 prikker konfigurert slik at man kan få fram både den kommutative og assosialtive egenskapen ved multiplikasjon.