Problemløsing

Problemløsing består av mange ulike oppgaver som tar utgangspunkt i forskjellige matematiske emner. Lærerens viktigste oppgave er å introdusere problemet på en slik måte at alle elevene kan begynne å arbeide med problemet og legge til rette for at elevene kan utvikle ulike strategier.

Fordeling av sjokoladekake

 

Elevene får i oppgave å finne ut hvem som får mest sjokoladekake: tre gutter som deler ei sjokoladekake likt mellom seg, eller åtte jenter som deler tre sjokoladekaker likt mellom seg. Elevene er delt i grupper på tre og fire, og gruppene må presentere løsningen skriftlig og argumentere for at løsningen deres er korrekt.