Spill

Aktiviteten Spill består av matematisk rike spill. Spillene kan være designet for å arbeide med ulike matematiske begreper og ideer., for å øve på viktige matematiske ferdigheter eller for at læreren skal få innsikt i elevenes forståelse og strategier.

Lag det tallet

I dette spillet skal elevene kombinere ulike tall for å lage måltallet. 
Elevene kan bruke alle regnearter og kombinere tallene slik at de oppnår ønsket måltall.

Utprøvingen har foregått på 7. trinn.  
Det er laget en film der aktiviteten brukes på 7. trinn og en transkripsjon av gjennomføringen.

Filmen viser hvordan en sjuendeklasse arbeidet med spillet. Elevene skal nå et måltall 
ved å lage regnestykker av verdiene på fem kort de har trukket. 
Jo flere kort de klarer å bruke i regnestykkene, jo flere "poengkort" får de.

 

Til topps

To og to elever spiller mot hverandre. Fem terninger blir kastet, og parene skal bruke de fem verdiene til å lage et regnestykke som først gir 1 til svar, deretter 2, 3 osv. Det gjelder å komme lengst mulig med de fem verdiene.

To og to elever spiller mot hverandre. Fem terninger blir kastet, og parene skal bruke de fem verdiene til å lage et regnestykke som først gir 1 til svar, deretter 2, 3 osv. Det gjelder å komme lengst mulig med de fem verdiene.

Hvilket tall er jeg?

Elevene får festet et tallkort til pannen med en strikk rundt hodet. Eleven skal finne ut hvilket tall som står på kortet ved å stille spørsmål til medelever. Det blir da viktig å stille gode spørsmål til elevene som ser tallet, slik at tallet blir funnet raskest mulig.