Storverksted 2

Dybdelæring med MatteList

Vi presenterer nettstedet MatteLIST og ser på hvordan det er bygd opp og hva det har å by på. Se www.mattelist.no  

LIST står for Lav Inngangsterskel, Stor Takhøyde. LIST-oppgaver er oppgaver som skal kunne gi elever på ulike nivå i samme klasse utfordringer. Man arbeider sammen, man kan diskutere og dele løsninger siden man arbeider med samme problemstilling. Samtidig får ulike elever læring på sitt nivå.  

Dybdelæring er et sentralt begrep i fagfornyelsen. Det er definert slik: «Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre.» (Udir) 
Vi skal prøve oss på noen aktiviteter fra nettstedet som kan passe for ungdomstrinnet og videregående skole, og se hvordan de kan brukes for å fremme dybdelæring.  

Målgrupper: U, V

Tirsdag 30. november kl 13.00-14.20

Rom: San Siro 2

Anne Mari Jensen

Anne Mari Jensen

Harald SandeHarald Sande