Verksted 17

Utforskende undervisning, kritisk tenking og dialog i klasserommet

I dette verkstedet jobber vi med en praktisk og utforskende tilnærming til undervisning for elever på studieforberedende. Vi ser på hvordan vi kan skape engasjement og gode faglige dialoger i klasserommet. Hva vil det si å tenke kritisk i matematikk og hvordan kan vi få elevene til å utvikle begrepsforståelse i interaksjon med andre?

Deltakerne må ha med PC med GeoGebra.

Tirsdag 30. november kl. 14.45-16.05

Rom: Ringnes losjen

 

Tove Kalvø

Tove Kalvø har hovedfag i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder. Hun har bred erfaring med alle matematikkurs i videregående skole, samt undervisningserfaring fra alle trinn på ungdomsskolen. Hun er spesielt interessert i utforskende matematikk gjennom dialog i klasserommet.

Øystein Johannes Weider

Øystein Johannes Weider, lektor fra Universitetet i Bergen. Han har jobbet som lærer både i ungdomsskole og videregående skole, og har holdt mange kurs i matematikk for lærere og elever. I tillegg har han vært ansatt som rådgiver / prosessveileder i matematikk ved Høgskolen Innlandet. Han har også flere forlagsutgivelser bak seg innen musikk.

 

Parallelt med undervisning, er Tove Kalvø og Øystein Johannes Weider forfattere på de nye lærebøkene, Mønster fra Gyldendal Forlag, som kom til de nye læreplanene 2020.