Matematikk 1P: Eksempeloppgave med regneark 1

Del 2, oppgave 6:

Oppgaven er hentet fra eksamen i Matematikk 1P høsten 2013 (s. 22).

Jonny er rørlegger. Han har en timelønn på 215 kroner. Jonny betaler 2 % av bruttolønna til en pensjonskasse. I tillegg betaler han hver måned 250 kroner i fagforeningskontingent. En måned arbeidet Jonny 150 timer.

a) Hvor mye betalte Jonny til pensjonskassen denne måneden?

Jonny har tabelltrekk. Se nedenfor.

Regneark%201.PNG

b) Hvor mye betalte han i skatt denne måneden?

Løsningsforslag

regneark%202.PNG

a) Jeg beregner bruttoinntekten og finner 2 % av den (se regneark).

    Jonny betaler 645 kr til pensjonskassen.

b) For å finne ut hvor mye skatt Jonny betaler, finner jeg først nettoinntekten. Jeg runder av nedover til nærmeste hundre og finner skattetrekket i tabellen.

    Han betaler 9790 kr i skatt.

Kommentarer

Mange elever liker å skrive svarene som tekstbokser direkte inn i regnearket. I små regneark kan det fungere greit, men i større regneark kan det bli uoversiktlig. I tillegg oppdateres ikke tallene i tekstboksene automatisk dersom elevene finner en feil og endrer på regnearket. Vi anbefaler derfor formelvisning.

Regneark

Didaktiske refleksjoner

Overføre begrepene og tallene til regneark

Oppgaven inneholder mange tall, og det er ikke alltid like lett for elevene å holde oversikt. Regneark er et godt hjelpemiddel for elevene. Det er lett å rette opp feil, og elevene slipper å løse hele oppgaven en gang til hvis de oppdager en feil.

Elever er vant med regneark fra ungdomsskolen, men det krever øvelse dersom de skal lære å utnytte mulighetene regnearket byr på godt.

Bruke regnearket til å beregne bruttolønnen

Det er viktig at elevene beregner lønnen ved å multiplisere rutene i regnearket, ikke ved å bruke en kalkulator.

2 % kan enten skrives inn direkte med %-tegnet, eller som en prosentfaktor.

Excel lagrer uansett tallet som prosentfaktoren 0,02 (se formelvisning). Elevene bør kjenne til at 2 % og 0,02 uttrykker det samme.

Cellene bør formateres slik at enheten (kr) vises, men det er kun tallene som skal skrives inn i cellene (se formelvisning).

Elevene bør kunne formatere rutene med kroner slik at de viser «kr». En nødløsning er å skrive enhetene i en ekstra kolonne.

Formlene skal vises

Elevene må lære å gjøre kolonnene smalere slik at de har plass på et A4-ark. Liggende format er ofte mest lesbart.

Tekstsvar

Svaret på oppgave a) kommer greit fram i regnearket og trenger ikke ytterligere forklaring.

Det er nødvendig med et forklarende tekstsvar i oppgave b) siden regnearket ikke viser utgangspunktet for avlesning i trekktabellen.