Digitale verktøy på eksamen i matematikk

Innføring av nye læreplaner og ny eksamensordning gjør at bruk av digitale verktøy i skolen er mer aktuelt enn noen gang. Her gir vi eksempler på hvordan elevene kan besvare eksamensoppgaver i matematikk.

Fra og med våren 2021 blir eksamen heldigital for alle fagkoder i matematikk på Vg1. Våren 2022 gjelder dette også for matematikk på 10. trinn og fellesfaget 2P. Det er opptil skolen å avgjøre hvilken programvare de ønsker å benytte. I eksemplene har vi brukt GeoGebra (graftegner, CAS, regneark og dynamisk geometri) og Microsoft Excel (regneark). 

Mange oppgaver vil kreve en kombinasjon av matematikk og tekst. Siden elevene skal levere ett dokument anbefaler vi at de lager et tekstdokument. Da kan de bruke utklippsverktøy for å ta bilde av relevante utsnitt og deretter lime dem inn i dokumentet. Elevene kan lime inn utklipp fra regneark, dynamisk geometri, graftegner og/eller CAS. De kan også legge inn bilder av egne notater. Det gjør det lett å lage en oversiktlig besvarelse.  

Eksemplene våre er hentet fra eksamensoppgaver gitt på ungdomstrinn og i den videregående skole, etter gammel eksamensordning. Vi har valgt ut oppgaver som er hensiktsmessig å løse med graftegner, regneark og CAS, samt noen oppgaver som er fornuftig å løse med et dynamisk geometriprogram. Eksemplene viser hvordan elevene kan lage gode, digitale besvarelser. Vi kommer til å supplere med eksempler fra ny eksamensordning når det er mulig.