Lærerveiledning til kahooten "Større, mindre, like mye eller bare nesten?" (survey)

Logo Kahoot!
Denne Kahooten omhandler multiplikasjon og divisjon med desimaltall, og er laget som en undersøkelse. Kahooten består av seks regnestykker der elevene skal vurdere omtrent hva svaret blir. Å øve seg på å bruke logikk og tallforståelse til å anslå svar, er en viktig del av resonneringskompetansen.

St%C3%B8rre%20mindre%20eller%20nesten%20-%20survey.png
Klikk på bildet for å gå til quizen

Gjennom denne aktiviteten vil elevene få trening i å forklare matematiske ideer for hverandre og argumentere matematisk for sine synspunkter. På den måten kan aktiviteten bidra til en dypere begrepsforståelse.  

Elevene skal gjennom bruk av egen kunnskap og samarbeid med medelever diskutere seg fram til riktig svar. Elevene bør samarbeide slik at de får mulighet til å diskutere sine tanker og ideer, enten i par eller i grupper på tre elever. Bruk god tid på hver oppgave. Hvis elevgruppene svarer forskjellig er det viktig at de får diskutere og oppklare eventuelle misforståelser før kahooten fortsetter.  

Kahooten kan fungere både som en oppstart/repetisjon av temaet tall eller som en avsluttende aktivitet på temaet, avhengig av trinn og nivået på elevgruppa. 

Før kahooten starter kan det lønne seg å forklare elevene hvordan en survey kahoot fungerer. Ingen svar blir markert som riktige, men resultatet av besvarelsene presenteres i et søylediagram etter hver oppgave. Ettersom ingen svaralternativ blir markert som riktig svar, må elevgruppen i fellesskap diskutere seg fram til riktig svar, en diskusjon ledet av læreren. Dette er en fin aktivitet for læreren til å øve på å bruke samtaletrekk til å styre samtalen. Les mer om samtaletrekk her.

Oppgave 1

Svaret blir større enn 6943.At svaret blir større når man deler med tall mellom 0 og 1 kan være vanskelig å forstå for noen elever. En måte å forklare det på er å bruke målingsdivisjon, for eksempel fordeling av brus. Man har åtte flasker cola som skal fordeles og hvert barn skal få en flaske hver, da er det nok til åtte barn. Men hvis Colaen skal fordeles slik at hvert barn får en halv flaske, altså 0,5 flaske, er det nok til 16 barn. Hvis hvert barn for en kvart flaske, altså 0,25 flaske, blir det nok til 32 barn.

Oppgave 2

Svaret blir mindre enn 329. På samme måte som i oppgave 1 kan det være vanskelig å forstå at svaret blir mindre når man multipliserer med tall mellom 0 og 1. Elevene kan utfordres til å vurdere følgende eksempel. Det skal kjøpes inn sjokolade til elevkveld. Dersom man beregner én sjokolade per person, må man kjøpe enn like mange sjokolader som det er personer. Dersom man beregner en halv sjokolade per person, 0,5 sjokolade, trenger man bare å kjøpe halvparten så mange.  

Oppgave 3

Svaret blir nesten halvparten så stort som 5367.1,976 er nesten 2. Hvis man deler et tall på 2 får man halvparten av tallet. I denne oppgaven handler det om å vurdere tallene og se om man kan gjøre de lettere å håndtere. Det er en fin strategi som elevene kan benytte i flere sammenhenger senere. 

Oppgave 4

Svaret blir omtrent 3452. 3452 · 1,018 er nesten det samme som 3452 · 1 som er 3452. På samme måte som oppgave 3 handler denne oppgaven også om å vurdere tallene og se om man kan gjøre dem lettere å håndtere.

Oppgave 5

Svaret blir omtrent fire ganger mindre enn 2845.Samme som oppgave 2. I tillegg ser vi at 0,249 nesten er det samme som 0,25 som er en kvart. Hvis vi følger sjokolade-eksemplet over kan vi se for oss at barna ikke spiser mer enn en kvart sjokolade, altså halvparten av en halv sjokolade. Da trenger man fire ganger så lite is som man i utgangspunktet hadde. Å multiplisere med 0,25 kan derfor sees på det samme som å dele på 4.

Oppgave 6

Svaret blir omtrent tre ganger så stort som 3222.Samme som oppgave 1. Ettersom divisjon og multiplikasjon er inverse (motsatte) regnearter vil det å dele på en halv være det samme som å multiplisere med 2, dele på 0,25 er det samme som å multiplisere med 4 osv. 0,328 er veldig nært 0,333 som er en tredel. Å dele på en tredel er det samme som å multiplisere med 3. Svaret blir derfor omtrent tre ganger større.

 

Utfordre elevene på å forklare for hverandre. Spør om de kan finne eksempler eller forklare på forskjellige måter slik at de får oppklart eventuelle misforståelser.