Kengurusidene

Kenguruoppgaver kan brukes i undervisningen på ulike måter, og er spesielt egnet for problemløsing, samarbeid og diskusjon. Ved å arbeide med disse oppgavene kan elevene forstå sentrale matematiske ideer. Erfaringene fra én oppgave kan videreføres, utvikles, og kanskje utfordres i neste oppgave.