Hjelp oss med å kvalitetssikre nasjonale prøver i regning 2021

18.11.2020
Jente som jobber med matematikkoppgaver på skjerm
Oppgavene til nasjonale prøver 2021 har nå blitt prøvd ut i tre omganger, og omtrent 6000 elever har deltatt. Nå trenger vi hjelp fra lærere.

I arbeidet med nasjonale prøver 2021 har vi utviklet omtrent 600 oppgaver. Vi har nå plukket ut de beste oppgavene og laget forslag til nasjonal prøve i regning i 2021. Forslaget består av 45 oppgaver for 5. trinn, og de 50 oppgaver for 8. og 9. trinn.

Ett av de siste leddene i prosessen med å kvalitetssikre disse oppgavene, er å få et kritisk blikk fra lærere i grunnskolen. Denne valideringen innebærer å vurdere om oppgavene er i tråd med Rammeverk for nasjonale prøver og læreplanverket LK20.

Vi ønsker en gruppe på 4 lærere til å validere hver prøve. 

Valideringen vil finne sted på Kalvskinnet i Trondheim tirsdag 26. januar 2021 fra kl. 08.30–15.30. Vi dekker frikjøp og honorar for 11 timers arbeid (4 t forarbeid og 7 t valideringsdagen), samt reiseutgifter i kjøreavstand fra Trondheim.

Meld din interesse 

De som blir trukket ut til å bidra i valideringen, vil få en e-post fra oss innen 11. desember.

Matematikksenteret utvikler oppgaver og veiledninger til de nasjonale prøvene i regning, på oppdrag fra Udir. Les mer om vårt arbeid med nasjonale prøver i regning