Nyhetsarkiv

Utforsk brøk med kenguruoppgaver

Flervalgsoppgaver er et godt utgangspunkt for matematisk tenking og resonnement i klasserommet. Morten Svorkmo ved Matematikksenteret har jobbet mye med kenguruoppgaver. Her har han laget noen eksempler på hvordan disse flervalgsoppgavene kan brukes til å berike og utvide den matematiske ideen i brøk.
27.08.2021

Matematikk-tips til foreldre

Det kan være utfordrende å hjelpe barna med matematikkleksene. Her har vi samlet noen gode råd og tips som kan gjøre det enklere å hjelpe barna med matematikk. Lykke til!
20.08.2021

Vil du bidra på konferanse om matematikk i barnehagen?

Den 2. desember er det igjen klart for konferansen "Matematikk i barnehagen", så hold av datoen! Vi jobber nå med programmet og ønsker oss bidrag fra både forskere og ansatte i barnehager som har erfaringer, kunnskap, opplegg eller ideer som de vil presenterer under konferansen.
19.08.2021

Vi tilbyr flere digitale kurs i GeoGebra

De digitale kursene i dynamisk geometri for lærere på barne- og ungdomstrinn ble en suksess! På grunn av den store etterspørselen kjører vi i gang en kursrekke til. Første kurs starter 7. september.
17.08.2021

Bli med i Abelkonkurransen!

Abelkonkurransen er en konkurranse i matematisk problemløsing for elever i videregående skole. Første runde er 11. november.
10.08.2021

Temanummer: Matematikk i barnehagen

Tidsskriftet Nordisk barnehageforskning retter fokus mot matematikk og vier et helt nummer til dette temaet. Frist for å sende inn abstract/sammendrag er 31. august.
07.07.2021