Digitale kurs: Matematikkvansker og tilpasset opplæring

19.08.2021
Gutt som ser ut som han grubler mens han ser på lærer.
Vil du få flere elever til å mestre og engasjere seg i matematikk? Høsten 2021 tilbyr vi digitale kurs i matematikkvansker og tilpasset opplæring.

Vi ønsker at alle elever skal oppleve matematikk som meningsfullt. Å gjøre matematikken meningsfull er å møte elevene der de er, bygge videre på det elevene kan, la elevene oppdage hvordan matematikken henger sammen og erfare hva matematikk kan være i deres liv.

I kursene ser vi nærmere på hva matematikkvansker er, hvordan vurdere eleven, hvordan følge opp kartlegginger og hva som kjennetegner en inkluderende matematikkundervisning. Ett av kursene er satt av til å se nærmere på intensiv opplæring i matematikk. Første kurs holdes 15. september.

Målgruppe for kursene er lærere og ansatte i PPT.

De digitale kursene består av forelesninger, praktiske oppgaver og diskusjoner i grupper. I hvert kurs vil det bli vist eksempler på innhold som du kan prøve ut ved egen arbeidsplass. Om du velger å ta flere kurs, er det en fordel om du setter av tid mellom kursene til å prøve ut noe av det vi går igjennom på kursene, på din arbeidsplass.

Alle deltakere får et kurshefte før kurset starter. Heftet inneholder en fagtekst som er nyttig å lese før kurset.

Kurstema Dato og tidspunkt
Matematikkvansker og tilpasset opplæring
Vi ser på ulike definisjoner av matematikkvansker, og hva som kjennetegner matematikkundervisning som inkluderer alle elever. Det blir også litt om hvordan vi kartlegger og planlegger tiltak for elever som trenger ekstra støtte i matematikk. 
15. september
Kl. 14.30 - 16.30
Vurderingsverktøy
Vi skal se nærmere på to ulike kartleggingsverktøy: observasjon av elevers regnestrategier og intervju som kartlegging. 
29. september
Kl. 14.30 - 16.30
Oppfølging av kartlegging
Vi skal se nærmere på hvordan vi utvikler elevenes strategier i regning og hvordan vi kan bruke diagnostiske oppgaver i matematikk. 
27. oktober
Kl. 14.30 - 16.30
Inkluderende matematikkundervisning
Bruk av ulike representasjoner er viktig for å lære matematikk, så vi skal se på ulike representasjoner og hvordan vi kan bruke dem. Vi ser også på hvordan valg av oppgaver kan bidrar til at flere elever kan lykkes med matematikk. 
18. november
Kl. 14.30 - 16.30
Intensiv opplæring
Vi skal kort se på hvordan intensiv opplæring kan organiseres. Vi skal videre bruke en modell bestående av fire faser til å planlegge innhold i den intensive opplæringen.
8. desember
Kl. 14.30 - 16.30

 

PÅMELDING 

Pris

Vi anbefaler at deltagerne gjennomfører hele kursrekka, men det går også an å ta enkeltkurs. 
Kr. 1500,- for alle kursene
Kr. 300,- for enkeltkurs

Maksimum antall deltakere er 50 personer, minimum er 15. Om det blir for få deltagere på et kurs, blir kurset avlyst.