Vi tilbyr flere digitale kurs i GeoGebra

17.08.2021
Skjermbilde av noen som peker på trekant i GeoGebra
De digitale kursene i dynamisk geometri for lærere på barne- og ungdomstrinn ble en suksess! På grunn av den store etterspørselen kjører vi i gang en kursrekke til. Første kurs starter 7. september.

Kjerneelementene i Kunnskapsløftet 2020 legger vekt på at elevene skal utforske og sammenligne. GeoGebra er godt egnet til å utforske geometriske sammenhenger. Det er lett for elevene å komme i gang, endre på figurer og å rette opp feil. I tillegg blir rette linjer rette og sirkler runde. Det gir elevene mulighet til å lage fine, dynamiske figurer. 

De digitale kursene er praktiske. I hvert kurs arbeider vi med utfordringer som du kan bruke sammen med elevene dine. Samtidig lærer du om verktøyene i GeoGebra. For at alle skal ha mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill, er det maksimalt 25 deltakere per kurs. Det er en fordel med to skjermer, én til eget arbeid i GeoGebra og én til kurspresentasjonen.

Om du velger å ta flere kurs, er det en fordel om du setter av tid mellom kursene til å bruke GeoGebra i og utenfor klasserommet. 

Du vil få best utbytte av kurset hvis du har brukt GeoGebra på forhånd. Lær GeoGebra-kursene Geometri, Mangekanter og Sirkler gir et godt utgangspunkt. 

Alle deltakere får tilsendt et kurshefte før kurset starter. 

Kurstema Dato og tidspunkt
Komme i gang med GeoGebra i klasserommet
Hvordan kan GeoGebra bidra til at elevene får lyst til å utforske matematikk?
Tirsdag 7. september
kl. 14.30 - 16.30
Utforske egenskapene til figurer
Hva er fordelene med å arbeide med dynamisk geometri?
Tirsdag 14. september
kl. 14.30 - 16.30
Utforske kongruensavbildninger
Hvordan kan varierte eksempler bidra til at elevene utvikler en robust forståelse for rotasjon, speiling og parallellforskyvning?
Tirsdag 21. september
kl. 14.30 - 16.30
Utforske sammenhenger i mangekanter
Hvordan kan elevene lage visuelle bevis med GeoGebra?
Tirsdag 19. oktober
kl. 14.30 - 16.30
Utforske tallrekker og funksjoner 
Hvordan kan GeoGebra støtte elevene når de utforsker sammenhenger mellom tall?
Tirsdag 26. oktober
kl. 14.30 - 16.30

 
Du kan melde deg på enkeltkurs eller ta flere i kursrekken.
Pris for ett kurs kr. 490,- 
Pris for alle kurs kr. 1990,- 
 

Meld deg på kurs

Påmeldingsfrist: To dager før det aktuelle kurset. Påmeldingen er bindende.
Vi gjør oppmerksom på at det må være minst 15 deltagere per kurs for at vi kan gjennomføre kursene. Om et kurs blir utsatt eller får endret tidspunkt, vil påmeldte få beskjed om det.