Prøv Matematikksenterets Kahoots! 

30.04.2020
Samarbeid Matematikksenteret og Kahoot
Matematikksenteret har utviklet Kahoots som skal motivere for læring og øke forståelsen i matematikk. Til hver Kahoot er det laget en lærerveiledning.

Matematikk-kahootene har lengre betenkningstid enn de tradisjonelle spillene, og handler i stor grad om problemløsing.  

Mer informasjon og lærerveiledninger

— Vi vil at alle i klasserommet skal erfare at matematikk er engasjerende og meningsfullt. Ved å utvikle oppgaver som utfordrer både elever og lærere gir vi skolen et nytt og spennende verktøy, sier Kjersti Wæge, leder for Matematikksenteret.

Matematikksenterets kahooter er tilpasset læreplanen, og de første 10 er laget for 5.-7. trinn.  

Faksimile%20Kahoot.png
Kahootene fra Matematikksenteret er inndelt i tema som brøk, måling, større eller mindre, symmetri og geometri. Foreløpig er 10 spill lagt ut, flere er under produksjon. 

Lengre betenkningstid og mer problemløsing

En tradisjonell kahoot har et konkurranseaspekt hvor det handler om å komme seg gjennom oppgavene raskest mulig. Dette står i motsetning til det Matematikksenteret mener gir god læring. Derfor har kahootene laget av Matematikksenteret lengre betenkningstid enn en gjennomsnittlig kahoot, og dreier seg i mye større grad om problemløsing.  

— I starten var vi usikre på om vi fikk til å lage kahooter som ivaretok det som behøves for å få til god læring. Derfor har vi laget Kahooter bestående av oppgaver som er tilpasset konseptet, forteller Eskil Braseth. Han er universitetslektor ved Matematikksenteret, NTNU og har utviklet og tilrettelagt oppgavene i Kahoot!

Feil er bra (ved riktig bruk)

Med kahootene følger også veiledninger til lærere slik at de kan bli mer bevisst på hvordan disse oppgavene kan gi verdi til undervisningen.  
—  Ved å bruke disse kahootene på en god måte kan læreren skape rom for diskusjon, undring og refleksjon i klasserommet. Dessuten er det bare fint om elevene svarer litt feil, sier Braseth.  

Det er nemlig meningen at læreren skal bruke resultatene til å skape diskusjon rundt hvorfor elevene har svart forskjellig på oppgavene.  
—  Feil er en naturlig del av læringsprosessen. Gjennom etterarbeidet kan læreren  legge til rette for at elevene diskuterer løsninger, både de som er riktige og feil. Dette kan være en viktig prosess for å styrke elevenes forståelse, sier Braseth.

 

kjersti.jpg
— Vi vet Kahoot! er veldig populært og mye brukt i skolen og i undervisningen. Matematikksenteret skal jobbe tett på skolen, så for oss er det helt naturlig å samarbeide med en slik aktør i tilnærming til nye læringsflater og i utviklingen av tilpassede oppgaver, sier leder ved Matematikksenteret, Kjersti Wæge.

Vil ha større glede og mer interesse for matematikk  

Samarbeidet mellom Kahoot! og Matematikksenteret går i korte trekk ut på at Matematikksenteret lager det faglige innholdet i oppgavene og Kahoot!s team designer og tilpasser formatet. Bakgrunnen for samarbeidet er et felles ønske om å skape gode holdninger og økt interesse for matematikk, samt engasjement og glede rundt læring.  
 
—  Norge er et veldig viktig marked for oss. Det er her vi ble grunnlagt og dette er vår hjemmebane. I Norge bruker 1 av 2 lærere Kahoot! i løpet av et semester. Vi er veldig glade for å samarbeide med Matematikksenteret og få tilgang på deres ekspertise. Matematikk er det aller mest populære temaet på Kahoot-plattformen, både i Norge og globalt, og vi håper at denne samlingen med matematikkspill vil bidra til enda mer matte-glede blant lærere og ikke minst elever, sier Åsmund Furuseth, Kahoot-sjef og med-gründer.  
 

Foto samarbeid Kahoot
Kahootene er lagt opp slik at elevene kan velge å samarbeid, og læreren kan bruke resultatene til å skape diskusjon rundt hvorfor elevene har svart forskjellig på oppgavene.

Kahoots hjemmebane 

Selv om Norge er Kahoots "hjemland", er det første gang eksperter på undervisning og læring samarbeider direkte med Kahoot! her til lands. På verdensbasis er konseptet prøvd ut tidligere – i USA. Amerikanske lærere har utviklet over 300 matematikk-kahooter i en egen «mattekanal» innen det som kalles Kahoot! Studio. Dette har vist seg å være en stor suksess, med over 5 millioner spillere på under et år, og nå ønsker Kahoot! å få til det samme i Norge.  

— Basert på tilbakemeldinger fra lærere, så er en av de største utfordringene å sette av tid til å lage gode kahooter. Sammen med Matematikksenteret gjør vi det nå enkelt for lærere å få tilgang på skreddersydde og kvalitetssikrede kahooter som de kan spille uten behov for redigering eller tilpasning, sier Furuseth.  
 

Fakta om Matematikksenterets kahooter

  • Ny type kahooter som skal motivere for læring og bidra til økt forståelse i matematikk 

  • De første 10 kahootene er laget for 5.-7. trinn 

  • Kahootene er delt inn i tema som passer læreplanen  

  • Veiledninger til lærerne ligger på Matematikksenterets hjemmesider 

 

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger?  

Har du spørsmål om prosjektet eller tilbakemeldinger på hvordan kahootene og lærerveiledningene fungerer? 

Ta kontakt med Beate Horg, kommunikasjonsansvarlig ved Matematikksenteret.