Bli med i Abelkonkurransen!

Abelkonkurransen er en konkurranse i matematisk problemløsning for elever i videregående skole. Konkurransen består av to innledende runder som gjennomføres digitalt ute på skolene, og en finale som holdes ved NTNU i Trondheim. Om du gjør det godt i Abelkonkurransen kan du bli invitert til en eller flere internasjonale konkurranser i matematikk.

Om Abelkonkurransen

Matematikksenteret som har administrativt ansvar for Abelkonkurransen. Det faglige ansvaret ligger primært hos Institutt for matematiske fag ved NTNU. Norsk matematisk forening eier konkurransen.