Verksted 22

Systematisk arbeid med tekstoppgaver i uviklende opplæring

Utviklende opplæring er en undervisningsmodellen som bygger på Vygotskys teorier om læring, utvikling og undervisning. Modellen er utviklet av Leonid Zankov og hans forskergruppe, og den ble til gjennom omfattende eksperimentell forskning i russiske barneskoler.

På dette verkestedet vil vi vise hvordan det jobbes med tekstoppgaver i denne modellen. Det er et stort fokus på å lære elevene å analysere teksten og å skille det som er vesentlig fra det som er uvesentlig. Elevene lærer seg også ulike måter å skrive oppgavene kort på. Etter hvert begynner man å sammenlikne tekstoppgaver, se etter «ulikheter i likheter» og «likheter i ulikheter». Man undersøker også hvilken konsekvens det får dersom man endre noe i oppgaveteksten. De første årene er det snakk om å løse oppgavene aritmetisk – først trinn for trinn, deretter også ved å sette opp sammensatte uttrykk. Etter hvert går man gradvis over til å løse oppgavene algebraisk der dette er mer hensiktsmessig. Det er en klar progresjon i vanskegrad på oppgavene. På verkstedet vil man få mulighet til å prøve seg på ulike typer oppgaver og strategier.

I arbeidet med tekstoppgaver kommer man innom de fleste av kjerneelementene i den nye læreplanen – spesielt modellering og anvendelser, men også elementer som resonnering, argumentasjon, representasjon, kommunikasjon og generalisering. For de tekstoppgavene som vil bli presentert på verkstedet, er det spesielt de matematiske kunnskapsområdene tall og algebra man kommer inn på.

Onsdag 1. desember kl. 09.00-10.20

Rom: Telenor

Kjersti Melhus

Kjersti Melhus er universitetslektor ved Universitetet i Stavanger.
Hun underviser i matematikk ved grunnskolelærerutdanningene og har god kontakt med praksisfeltet gjennom kurs og veiledning av lærere. Hun har de siste årene jobbet mye med Zankovs undervisningsmodell og er medforfatter på læreverket Matematikk som bygger på modellen.