Verksted 21

A4 og hva så?

"Hovedmålet med verkstedet er å synliggjøre kjerneelementene i matematikk med utgangspunkt i en oppgave hvor elevene utforsker forholdstall i en geometrisk kontekst." 
I tillegg vil elevene få rikelig erfaring med resonnering, argumentasjon, regning med desimaltall, algebra i en praktisk sammenheng, struktur og mønster, Innledningen på verkstedet vil være en presentasjon av selve oppgaven omtrent slik jeg presenterer den for elevene. Oppgaven har gjennom sin utforskende tilnærming lav inngangsterskel, men stor takhøyde. Det er vanskelig å vite hvor vi ender opp i undervisningen når vi ber elevene lete etter mønstre. Vi begynner med å måle sidene på et A4-ark. Videre skal de brette og klippe arket til et A5-ark og måle sidene der. Slik fortsetter vi til A6, A7 osv. og setter opp resultatene i en tabell. Hensikten med tabellen og systematiske nedtegnelser er at de skal oppdage ulike tallmønstre i verdiene. Da vil det bli naturlig å drøfte oppdagelsene og hvilke sammenhenger de ser. De enkelte gruppene vil antagelig oppdage ulike problemstillinger og jeg ønsker da å diskutere hvor viktig lærerens holdning er med tanke på å ikke sitte med «fasiten» på forhånd.

Jeg ønsker i å la deltakerne jobbe i grupper på 3-4 deltakere, gjerne delt ut fra hvilken aldersgruppe de underviser. På slutten av verkstedet ønsker jeg at de ulike gruppene skal presentere for de andre på verkstedet hva de mener elevene kan få ut av et slikt opplegg og matematikken de finner i det.

Jeg har brukt denne oppgaven med elever på mellomtrinnet og opplevd ivrige elever med stort engasjement. For meg er magien i matematikken når elevene ikke ønsker pauser, men vil jobbe videre og finner nye spørsmål/problemstillinger de ønsker svar på. Lærerens oppgave er å veilede underveis og fremme elevenes refleksjoner i størst mulig grad. Etter min mening dekker denne oppgaven kjerneelementene utforskning, problemløsning, resonnering, kommunikasjon, abstraksjon og generalisering på en utmerket måte. I tillegg opplever jeg at det er stor fagrelevans der vi kommer innom flere sentrale matematiske verdier gjennom utforsking, modellering og praktisk bruk.

Onsdag 1. desember kl. 09.00-10.20

Rom: Sparebank 1 losjen

 

Ann%20Kristin%20Nyb%C3%B8.pngAnn Kristin Stustad Nybø

Jeg har jobbet som lærer i Drammensskolen siden 1999, de siste 11 årene ved Skoger skole. Jeg er svært engasjert i matematikkfaget og brenner for å jobbe med forståelse, dybdelæring og ikke minst å vise og spre glede over faget. Jeg har 90 st.p. matematikk, med 30 st.p. fra grunnutdanningen og 60 st.p. fra HiOA (nåværende OsloMet) gjennom Kfk. Jeg har siden disse studiene som ble avsluttet i 2016, deltatt i en Algebragruppe ved OsloMet, ledet av Elisabeta Iuliana Eriksen og Ida Heiberg Solem. Der utveksler deltakerne i gruppen erfaringer med bruk av algebra i barneskolen, i tillegg til andre utforskende og åpne oppgaver. Studiene og senere algebragruppa, har hjulpet meg med å frigjøre meg stadig mer fra både læreboka og den instrumentelle opplæringen matematikkundervisningen tradisjonelt har hatt søkelys på.