1 time
Alle

Krig

Kortstokk

Emne

Sammenligne tall, opptelling.

Hensikt

Gjenkjenne like kort og tallstørrelser

Du trenger

Kortstokk

Beskrivelse av opplegg

Kortene fordeles likt mellom spillerne. Legg til side kort som blir til overs. Hver spiller legger kortene foran seg med billedsiden ned.

For hver runde legger hver spiller opp et kort. Det største kortet vinner runden og får alle de andre kortene. Gevinsten legges i en egen bunke. Når spillerne har brukt opp kortene de fikk utdelt, starter de på gevinstbunken. Spillet fortsetter til en spiller sitter igjen med alle kortene.

Dersom to spillere legger opp like kort, blir det krig. Det kan være lurt å la elevene diskutere hva de skal gjøre når det oppstår krig. Ta også med hva som skjer dersom krigen ikke er de høyeste kortene på bordet (to tiere og en konge).

Det tradisjonelle spillet Krig har følgende regler:

  • To like kort vinner alltid over kort som ikke er like. Dersom det kommer opp flere par med like kort, vinner det høyeste paret. Tre like kort vinner alltid over et par.
  • Krigen avgjøres ved at spillerne først legger ut tre kort med billedsiden ned. Det fjerde kortet snus og det høyeste av fjerde-kortene vinner potten inkludert de snudde kortene.
  • Dersom fjerdekortene er like gjennomføres prosedyren på ny.

Husk at dette er en av mange måter å løse krigen på. Elevene kan komme opp med vel så gode løsninger. Ingen løsning er bedre enn den andre, men de ulike løsningene gir ulike spill.

Kompetansemål

Kompetansemål etter 2.trinn
ordne tal, mengder og former ut frå eigenskapar, samanlikne dei og reflektere over om dei kan ordnast på fleire måtar
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC