Dagens tall

Jente som sitter på golvet i et klasserom med kjempestore legoklosser foran seg. Bak sitter resten av klassen hennes.

Hensikt

Elevene får øve seg på tallforståelse, telling, mengdebegrep og oppdeling i mengder.

Beskrivelse av opplegg

Lærer: Kai Otto Jørgensen, Wilds Minne Skole

Trinn: 1. - 4. trinn

 

Kompetansemål

Kompetansemål etter 3. trinn
utforske og forklare samanhengar mellom addisjon og subtraksjon og bruke det i hovudrekning og problemløysing
Kompetansemål etter 2.trinn
utforske tal, mengder og teljing i leik, natur, biletkunst, musikk og barnelitteratur, representere tala på ulike måtar og omsetje mellom dei ulike representasjonane
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC