Påskeegg i skålene

Gutt som titter på skålene

Emne

Visualisering, mengder, antall, del-del-hel og resonnering. Begrepene flere og like mange.

Hensikt

Påskeegg i skålene er en aktivitet hvor barna må holde oversikt over et gitt antall, samtidig som de visualiserer en fordeling av antallet. Det å erfare at et antall kan deles opp i mindre deler og så settes sammen igjen til en helhet er viktig for å forstå addisjon og subtraksjon senere. Vi kaller gjerne denne forståelsen for del-del-hel. Gjennom å forklare hvordan de tenker og lytte til andre barn sine måter å tenke på, får barna mulighet til å resonnere seg fram til løsninger på forskjellige måter.

Du trenger

Fem egg og to skåler i forskjellige farger, f.eks. en grønn og en rød skål.
Ei tovet høne eller lignende.

Beskrivelse av opplegg

Vis barna fem egg og tell høyt sammen. Legg to egg i den røde skålen, mens du sier høyt hva du gjør. Deretter legger du de tre andre eggene i den grønne skålen. Spør barna hvor mange egg det er i de to skålene til sammen.

Rød skål med to egg og grønn skål med tre egg

Tell eggene igjen sammen med barna, slik at de ser at det fortsatt er fem egg totalt.

Still spørsmål som:

  • Hva er forskjellen på innholdet i de to skålene? Hvordan ser dere det?
  • Er det like mange egg i hver skål? Hvordan vet dere det? Hvordan kan vi undersøke det?
  • Hva betyr det at det er like mange? Eller at det er én mer? Hvordan kan vi vise det med fingrene?

Be barna lukke øynene. Du finner nå frem ei høne som legger egg i skålene. Høna legger tre egg i den røde skålen og to egg i den grønne skålen. Legg et ark eller en duk over skålene slik at barna ikke ser hvordan høna fordelte eggene.

Rød og grønn skål dekket av serviett

Fortell barna at høna har fordelt de fem eggene på de to skålene, og at det nå er ett egg mer i den røde skålen enn i den grønne skålen. Spør barna hvor mange egg de tror det er i den røde skålen, og hvorfor de tror det. Gi dem god tid til å tenke seg om, snakke med hverandre og til å fortelle og forklare hva de tror. Oppmuntre barna til å telle og vise på fingrene.

Når barna har resonnert seg fram til en løsning, kan de se oppi skålene.

Gutt som løfter serviett og titter oppi skålene

 

Trekk skålene bort. La høna legge egg på nytt, men nå legger den ett egg i den grønne skålen og fire egg i den røde skålen.

Rød skål med fire egg og grønn skål med ett egg

Fortell barna at høna har fordelt de fem eggene på de to skålene på en annen måte enn i sted, og at det nå er tre flere egg i den røde skålen enn i den grønne skålen. Spør barna hvor mange egg de tror det er i den røde skålen nå, og hvorfor de tror det. Gi dem god tid til å tenke seg om, snakke med hverandre og til å fortelle og forklare hva de tror.

Når barna har resonnert seg fram til en løsning, lar du dem se oppi skålene.Fortsett med flere kombinasjoner, og la gjerne barna lage oppgaver til hverandre. Når det virker som at  barna synes det er for enkelt med fem egg, kan høna legge flere egg eventuelt i flere skåler.

Rammeplanmål

Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
leker og eksperimenterer med tall, mengde og telling og får erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
Gjennom arbeid med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna..
oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC