Kongler

kongler

Hensikt

Problemløsing. Problemløsingsstrategier.

Utstyr

Kongler, nøtter, steiner eller lignende

Aktivitet

Forarbeid
Aktiviteten krever ikke noe spesielt forarbeid.

Gjennomføring av aktiviteten
Læreren presenterer oppgaven muntlig. Elevene kan be om å få opplysninger gjentatt og eventuelt notere stikkord.
Finn 30 kongler. Fordel konglene i fem grupper etter følgende opplysninger:
I den første og den andre gruppen er det til sammen 14 kongler.
I den andre og den tredje gruppen er det til sammen 10 kongler.
I den tredje og den fjerde gruppen er det til sammen 9 kongler,
og i den fjerde og den femte gruppen er det til sammen 12 kongler.

Hvordan tenkte dere for å finne antall kongler i hver gruppe?

Etterarbeid (inne)

Elevene gjenskaper aktiviteten, og presenterer løsningene for hverandre. Har alle tenkt likt? Lag lignende oppgaver til hverandre.

Lærerveiledning

  • Hvordan tror du elevene dine vil løse oppgaven?  Er det en spesiell problemløsingsstrategi du ønsker å fremheve under oppsummeringen av oppgaven?
  • Hvordan startet elevene?
  • Hvordan resonnerte de i fortsettelsen?
  • Diskuter likheter og forskjeller mellom strategiene elevene har brukt.