1 time
2-3 elever pr gruppe

Nær blinken

Terninger i mange farger

Emne

Tallforståelse og de fire regningsartene

Hensikt

Bruke tallforståelse og de fire regningsartene til å komme så nær blinken som mulig

Valg av tidspunkt

Når en arbeider med de fire regningsartene

Du trenger

Terninger, ark og blyant

Beskrivelse av opplegg

To eller tre elever spiller sammen. Hver gruppe bestemmer seg or et tall som er "blinken". Enten kan læreren bestemme på forhånd hvilke regneoperasjoner elevene skal bruke, eller så kan elevene selv velge dette ut fra hvilket nivå de befinner seg på. For de yngste elevene kan det være nok med + og  -, men det går an å ta med multiplikasjon og divisjon for å gi elevene ekstra utfordringer.

Elevene på gruppa kan kan kaste en terning for å avgjøre hvem som skal starte spillet. Den med flest øyne på terningen starter. Hun kaster alle de 5 terningene på en gang, og prøver ved hjelp av de valgte regneoperasjonene å kome så nært blinken som mulig. Alle tallene terningene viser skal brukes, men bare en gang.

Spørsmål læreren kan stille gruppene underveis i prosessen:

 • Hvilket tall skal vi velge som blink?
 • Dersom vi holder oss til + og - , hva er det største tallet og hva er det minste tallet vi kan velge som blink?
 • Hvilke valg har du for å komme nærmest mulig blinken?
 • Ser du noe umiddelbart som det lønner seg å gjøre? Hvorfor? Prøv deg gjerne fram dersom du er usikker.

Eksempel:

Gruppa har på forhånd bestemt at blinken skal være 25. Terningene viser 6, 5, 5, 3, 1. Da vil for eksempel
6 • ( 3+1) + 5 : 5 = 25. Selvsagt kan man også velge andre muligheter. Den som treffer blinken eller kommer nærmest får et poeng. Hvis en eller flere av motspillerne etterpå treffer blinken blir det uavgjort, og de får et poeng hver. Når alle spillerne på gruppa har kastet terningene og bygd ett tall, kan de enten spile på nytt med samme blink, eller velge en annen blink. Elevene skriver poengene i en tabell, og det er om å gjøre å få flest poeng.

 

Variasjonsmuligheter

 1. Begrens eller utvid hvilke regnearter det er lov å bruke.
   
 2. Kast med flere terninger. 
   
 3. Kast med minst 7 terninger og la det være lov å lage flersifra tall. La 1000 være blink. 
   
 4. La spilleren som ikke kaster bestemme blinken. Tall mellom 5 og 30, ikke lov å tenke mer enn 10 sekunder etter kastet.

Kompetansemål

Kompetansemål etter 4. trinn
utforske og forklare samanhengar mellom dei fire rekneartane og bruke samanhengane formålstenleg i utrekningar
Kompetansemål etter 4. trinn
utforske og beskrive strukturar og mønster i leik og spel
Kompetansemål etter 3. trinn
utforske og forklare samanhengar mellom addisjon og subtraksjon og bruke det i hovudrekning og problemløysing
Kompetansemål etter 3. trinn
eksperimentere med multiplikasjon og divisjon i kvardagssituasjonar
Kompetansemål etter 2.trinn
utforske addisjon og subtraksjon og bruke dette til å formulere og løyse problem frå leik og eigen kvardag
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC