Hannes blomsterbed

Blomsterbed

Hensikt

I denne aktiviteten får elevene erfaringer med brøkbegrepet. Elevene skal løse et problem som omhandler å finne brøkdelen av en hel.

Du trenger

Kritt, tau, eller tape og pinner til å lage et rektangel i litt stort format ute.
Rektanglet kan også tegnes i sand.
Kongler, pinner, steiner, blader eller lignende som kan representere blomstene i blomsterbedet.

Beskrivelse av opplegg

Lag et stort rektangel som skal forestille omrisset til et blomsterbed. Finn kongler, pinner, steiner, blader eller lignende som skal forestille de enkelte blomstene i bedet. Elevene skal arbeide i par eller små grupper og dele blomsterbedet etter følgende opplysninger:

  • Det skal være tulipaner i halve blomsterbedet.
  • I tre firedeler av resten av bedet skal det være snøklokker.
  • Det skal være pinseliljer i halvparten av det som er igjen.
  • I resten av bedet skal det være påskeliljer.

I hvor stor del av hele blomsterbedet er det påskeliljer?
Hvordan tenkte dere da dere delte inn blomsterbedet i de ulike områdene?
Er det noen som tenkte annerledes?
Hva er likt og hva er forskjellig i de ulike bedene?

Elevene skal forklare og begrunne løsningene sine for de andre gruppene.

Lærerveiledning

Forarbeid:
Elevene bør ha arbeidet med brøkbegrepet før de gjør aktiviteten.
Finn fram nødvendig utstyr og velg et uteareal som passer til aktiviteten.

Gjennomføring av aktiviteten:

Elevene arbeider i par eller små grupper.
Hver gruppe lager et rektangel som representerer blomsterbedet ved hjelp av kritt, tau eller pinner og tape. Rektanglet kan også tegnes i sand.  Elevene skal følge instruksjonene i oppgaven, plassere «blomster» i de ulike delene, og finne ut hvor stor del av hele blomsterbedet som kan brukes til påskeliljer. Elevene skal forklare og begrunne løsningene sine.

Eksempel på løsning:

HannesBlomsterbed1.png

Etterarbeid inne:

Elevene skal arbeide i de samme gruppene som ute. De skal lage en tegning av bedet de lagde, og skrive navn på blomstene i de ulike områdene.
Hvor stor del av bedet er tulipaner, snøklokker, pinseliljer og påskeliljer?
Hvordan kan du skrive det?

HannesBlomsterbed2.pngEksempel på skriftliggjøring:
Tulipaner: `(1)/(2)` bed 

Snøklokker:  `(3)/(4)` av  `(1)/(2)` bed =  `(3)/(8)` av hele bedet

Pinseliljer:  `(1)/(2)` av  `(1)/(8)` bed =  `(1)/(16)` av hele bedet.

Påskelinjer: `(1)/(16)` av hele bedet.

Områdene til tulipaner, snøklokker og pinseliljer blir til sammen: `(3)/(8)` + `(1)/(16)` = `(8)/(16)` + `(6)/(16)` + `(1)/(16)`= `(15)/(16)`
Område til påskeliljene blir `(16)/(16)` -`(15)/(16)` = `(1)/(16)` av hele blomsterbedet.

Utvidelse/endring av oppgaven:

1) Endre spørsmålet: Hvor mange prosent av blomsterbedet er påskeliljer?

Vise og forklare svaret ut fra blomsterbedet de har laget (figuren)

HannesBlomsterbed3.png

Symbolsk:
Påskeliljer: `(16)/(16)` -`(15)/(16)` = `(1)/(16)` og `(1)/(16)` = 0,0625 = 6,25 %
Diskuter sammenhengen mellom brøk og prosent.

2) Endre alle opplysninger i oppgaven til prosenter i stedet for brøkdeler.

Kompetansemål

Kompetansemål etter 8. trinn
lage og forklare rekneuttrykk med tal, variablar og konstantar knytte til praktiske situasjonar
Kompetansemål etter 7. trinn
utvikle og bruke formålstenlege strategiar i rekning med brøk, desimaltal og prosent og forklare tenkjemåtane sine
Kompetansemål etter 6. trinn
formulere og løyse problem frå sin eigen kvardag som har med desimaltal, brøk og prosent å gjere, og forklare eigne tenkjemåtar
Kompetansemål etter 5. trinn
utforske og forklare samanhengar mellom brøkar, desimaltal og prosent og bruke det i hovudrekning
Kompetansemål etter 5. trinn
utvikle og bruke ulike strategiar for rekning med positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sine
Kompetansemål etter 5. trinn
formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med tid å gjere
Denne ressursen er lisensiert under Navngivelse-IkkeKommersiell CC BY-NC CC BY-NC